<1--tutaj-- toolbar>

PREORIENTACJA ZAWODOWA

Kim chciałbyś być? Kim będziesz, gdy dorośniesz? Odpowiedziom na te i podobne pytania zadawane dzieciom, ludzie dorośli - nauczyciele, rodzice nie przypisują rangi decyzji ostatecznych. Pierwszym życzeniom zawodowym wyrażanym przez dzieci towarzyszą emocje, zaciekawienia, zauroczenia, fascynacje. Okres przedszkolny dziecka, to czas wzmożonego zaciekawienia otaczającą rzeczywistością. Przedszkole to nie tylko miejsce, w którym zaznajamia się dzieci z pracą ludzi rożnych zawodów i wytworami ich pracy, ale także organizowanie własnej pracy dziecka.

Sprzyjać temu mogą spotkania dzieci z reprezentantami różnych zawodów w przedszkolu. W minionym tygodniu starszaki z KORALIKA poznały pracę lekarza stomatologa, który gościł w przedszkolu. Oprócz informacji o wykonywanej pracy Pan Jacek Kozłowski poprowadził pogadankę na temat higieny jamy ustnej i zębów. Dzieci za zakończenie zajęć otrzymały od gościa zestaw do mycia zębów. Ratownicy medyczni ze Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku opowiedzieli o swojej pracy w dniu następnym. Pan Andrzej Rudnicki i Pan Krzysztof Kowalczyk wykorzystując metodę obrazkową na pożegnanie przypomnieli dzieciom o numerach telefonów alarmowych i zasadach ich używania. Podczas spotkań dzieci wzbogacają swoją wiedzę na temat zawodów, poznają efekty pracy, narzędzia, charakterystyczny ubiór, dostrzegają i szanują pracę ludzi z bliskiego otoczenia. Zdobyta przez dzieci wiedza inspirują je do organizowania zabaw tematycznych, wykorzystują do tego różne rekwizyty. A to dopiero początek, przed dziećmi m.in. wycieczka do Jednostki Wojskowej i Straży Pożarnej w Giżycku. C.d.n.

Agnieszka Kotowska

Zobacz zdjęcia.